Stadgarnas paragraf 2 har uppdaterats i enlighet med beslut på årsmötena 2020 och 2021.

Leave a Reply