Fingals hamn

Vår utflyktshamn är belägen på Vätterns östra sida, strax nedanför Motell Västerleden (Preem bensinstation).

Sträckan från Domsands hamn till Fingals hamn är ca 7 distansminuter och tar ca 1-2 timmar att nå med segelbåt.

Hamnen har både bastu och toalett. För att komma in i bastun krävs klubbnyckel.

Den som gästar hamnen ska beakta följande ordningsregler:

Ordningsstadga för Fingalshamn

 1: Fingalshamn är Domsands Båtsällskaps uthamn. Hamnen är öppen för alla båtar.

2: Vid norra piren finns åtta reserverade platser för fasta båtplatsinnehavare.

3: Södra piren är gästhamn. Platserna där är av varierande storlek. Sträva alltid efter att inte ta större plats än vad din båt behöver.

4: Gästande båt får inte lämnas obemannad i hamnen mer än sex timmar.

5: All biltrafik i hamnområdet är förbjudet.
Undantag: Vid sjösättning och upptagning. Biltrafik på vägen till och från hamnen är tillåten för behörig. Behörig= båtplatsinnehavare i Fingalshamn och DBS-medlem som har ”tungt vägande” skäl att ta sig till hamnen med bil.

6: Alla i hamnen är skyldiga att visa den hänsyn som krävs för att hamnen skall förbli en idyll. Lämna alltid hamnen i det skick som du själv önskar att finna den i. Sopor tas i första hand med hem.

Hamnkapten: Ingemar Wetterheim, Fingalstorp, 036-52001

Arbetsrådsansvarig: Jonny Pettersson,
0707-928506

Varmt välkommen till Fingalshamn!

DOMSANDS BÅTSÄLLSKAP
Box 107
564 23 BANKERYD
036-377644