Sjösättning/Upptagning

Traversen: Lyftdagar våren 2024 

Följande lyftdagar är planerade:

April:  28
Maj:   4,  18,  25,  26
Juni:   1

För mer info om tid och kranförare, klicka här.

Start kl 8:00 vid samtliga tillfällen.
Kölistor finns i klubbhuset. Vid frågor kontakta kansliet.


Mobilkran: Lyftdag våren 2024

Lördag 27/4 kl 8:00

Avgift 1000:-
Kölistor finns i klubbhuset. Vid frågor kontakta kansliet.


Kran- och traktorförare arbetar dessa dagar i par, en sköter kranen och en kör traktorn.


Obs!

 • Bokning sker i turordning på turordningslista för respektive lyftdag som sätts upp i klubbhuset. 1:a person tecknar sig högst upp på listan och sedan 2:a person och 3:e person osv.
 • Man kan inte boka upp något särskilt klockslag på dagen.
 • Under lyftdagar får man inte lämna sin båt vid rampen så att den blockerar och omöjliggör lyft!
 • Om man på egen hand anlitar mobilkran för lyft måste kansliet informeras!

Att tänka på inför lyft!

 • Ha med förifylld blankett med medlems- och båtuppgifter.
 • Sjösättningen  sker i turordning enligt bokningslistan. Det går alltså inte att boka några specifika tider. Om man inte är förberedd och klar när turen kommer får man vänta. Turen går då vidare till nästa båt i kön.
 • Beräkna din egen lyfttid utifrån 3-4 båtar/timme.
  Obs! För allas skull, var redo för lyft tidigare än planerat.
 • Båtägaren ska ha en medhjälpare med sig.
 • Förvissa dig om att båtvagnen är i ordning annars kan kranförare neka lyft av båten.
 • Däcken ska vara pumpade. Kompressor finns vid miljöstationen.
 • Förbered med tamp i fören och aktern.
 • Fendrar ska vara dithängda
 • Ha god kännedom om var slingen skall placeras.
 • Ägare av träbåtar tecknar sig lämpligast sist på listan om de befarar att båten behöver hänga i kranen på grund av läckage vid sjösättning.
 • Ett absolut krav för lyft/sjösättning är att båten är försäkrad.
 • Kom i god tid ca. 1 timme före ditt lyft.

Vänligen skriv ut och  fyll i bifogad  blankett innan ni kommer till upptagningen!!

Sjösättnings- och upptagningsblankett 2020