Onsdagssegling våren 2023

Nu drar vi gång klubbseglingarna igen!
Vi kör varje onsdag tom 21 juni.

Datum för höstens seglingar 16/8, 23/8, 30/8, 6/9, 13/9 ,20/9

Enkla regler för klubbsegling:


Start 18:15 utanför hamnen. Alla klockslag är GPS tid.
Kryss/läns banan lägger vi strax innan start.

Banan seglas 2 varv i vanliga fall.

Banan seglas 1 varv om första båt har mer än 40 min. på första varvet.

Startförfarande: (förenklat för att det ska gå att sköta start från deltagande båt)

Båt som sköter starten har en gul flagga hissad.
18:10 varningssignal (ljudsignal och signalflagga E sätts (blå och röd flagga).
18:15 Start. Ljudsignal samt signalflagga E tas ner.

OBS! starten går alltid 5 min efter varningssignal (ljudsignal + signalflagga E.)
Om ingen flagga (flagga E) sätts och ingen ljudsignal hörs vid 18:10, är starten framflyttad

5 min I omgångar


Du tar din egen målgångstid (GPS-tid) och skickar det på sms till Fritjof Sunesson ihop med ditt SRS tal, namn, båt-namn och båttyp. ( tel. 0734 18 80 84)

Välkomna alla ni som är intresserade av att segla en enkel kvällskappsegling.

Har du några frågor så slå gärna en signal eller skicka ett mail

Seglings sektionen

Fritjof Sunesson

0734 18 80 84

Banke@telia.com

……………………………………….

———————————–