Klubbmästerskapet 2024

Klubbmästerskap 15 juni
Alla medlemmar i DBS får vara med på klubbmästerskapet. Startavgiften är 100 kr/ team,
prispotten kommer att delas mellan 1:an samt den som får den största fisken.
Längsta gädda som fångas under 2024 belönas på avslutningsfesten. Foto på gäddan på
mätbräda skickas till någon av kontaktpersonerna enligt nedan.

Regler:
Medlemskap i Domsands båtsällskap. Invägning sker vid Rökeboa vid sluttiden för respektive
tävling, fisken vägs in orensad. Det är röding, öring, sik och lax som gäller vid invägning.
Max tre fiskar varav max två rödingar per team får vägas in.
Vätterns fiskebestämmelser gäller, plus 2 cm för varje fisk förutom sik.

Kontaktpersoner
Martin Mellqvist 073-061 07 73
Roger Almblad 070-49 09 297
Andreas Hult 070-697 64 54
Tomas Bybro 072-311 36 34