Domsands historia

En berättelse med bilder om föreningens och områdets historia skriven av Klas-Peter Sunesson kan du ladda ner här.

Om Domsands Båtsällskap

Domsands Båtsällskap bildades 1965 av en grupp båtägare som ville tillvarata de enastående möjligheterna till en vacker och skyddad småbåtshamn vid Domneåns mynning. Platsen hade gamla anor i samband med båtar och Vättern. Planer uppgjordes och 1968 erhölls vattendom för en småbåtshamn och uppläggningsplats.

Åren gick och projektet sköts, på grund av ekonomiska faktorer, allt längre fram i tiden. Under tiden blev bristen på båtplatser i Södra Vätterbygden akut. 1975 började DBS i egen regi bygga en mindre etapp av den planerade hamnen. DBS´ initiativ väckte stort intresse, både negativt och positivt. De negativa rösterna tystnade snart, medan de positiva allt mer tilltog i omfattning och styrka. De påbörjade 20 platserna hade när båtarna första gången, våren 1976, seglade in i hamnen utökats till 97.
A- och B-bryggan var då färdigbyggda och C-bryggan påbörjad.

Hösten 1976 flyttades Jönköpings gamla hamnkontor från sin plats vid Munksjön till sin nuvarande plats söder om inseglingen i Domsand. Efter en del renoveringsarbeten samt altanbygge var det hela klart våren 1977. Allt sedan dess har den anrika gamla byggnaden utgjort bas för hamnvakten.

Vintern 76/77 färdigställdes en andra etapp av hamnutbyggnade. Nu byggdes D-bryggan färdig samt byggdes en brygga längs land på Västgötasidan, den s k V-bryggan. Våren 1977 hade vi 187 platser att fördela, alla upptagna. Samma år startades den ungdomsverksamhet som så småningom har frambringat storheter som Karl Suneson.

1978 blev ett konsolideringens år. Nu restes signalmasten, byggdes “ångbåtsbrygga, förvaringsbodar mm. Medlemsantalet hade nu med bred marginal passerat 700.

Vintern 78/79 byggdes fiskebryggan, fiskebodarna samt brygga D och E. Därmed kan man säga att hamnen var färdigbyggd. Nu finns 298 båtplatser och ett hundratal uppläggningsplatser för jollar.
Söndagen den 10 juni 1978 var en festens och glädjens dag. Då skedde den officiella invigningen med ett hundratal inbjudna gäster, tusentals åskådare och ett vimmel av båtar på sjön och i hamninloppet.

Även efter invigningen har ett antal betydande investeringar gjorts. 1986 byggdes klubbhuset som granne till badplatsen, 1987 byggdes utflyktshamnen Fingalshamn på andra sidan sjön, 1995 byggdes en travers för lyft av båtar upp till 8 ton, 1999 ersattes den gamla av isen hårt ansatta C-bryggan med en ny flytbrygga osv.

Rune Sturefelt