Stadgar

§ 1 Sällskapets ändamål är att främja intresset för båtar och sjösport, driva och utveckla klubbhamnen samt bedriva därmed förenlig … Fortsätt läsa Stadgar