Om Fiskesektionen

Här kommer du snart att se mer information om fiskesektionen. Fiskesektionen anordnar varje år en fiskecup (trollingfiske), bestående av ett antal tävlingstillfällen per säsong.