Integritetspolicy

Jönköping 180522

Mot bakgrund av EU´s nya dataskyddsförordning, GDPR, som träder i kraft den 25 maj 2018, vill vi delge dig kort information om hur vi Domsands Båtsällskap behandlar personuppgifter.

Personuppgifter vi samlar in är

  • Uppgifter vi behöver för att kunna administrera ditt medlemskap, skicka fakturor på medlemsavgift, hyror och fasta avgifter etc. båtuppgift, namn, personnummer, adress.
  • Vi samlar även in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du kommunicerar med oss via post, e-post, telefon eller andra kanaler som är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren.

 

Hur vi använder personuppgifterna

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att:

  •  kunna administrera ditt medlemskap
  • för att upprätthålla god registervård
  • maila nyhetsbrev och information som berör Domsands Båtsällskap
  • Vi gör inte dina personuppgifter tillgängliga för tredje part.

 

Hur vi delar informationen vi samlar in
Endast de personer hos oss som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter.

Skäl för användning av dina personuppgifter
När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i det här meddelandet använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att kommunicera med dig om vår verksamhet och våra arrangemang.

Rättslig förpliktelse
Personuppgifter används också av oss för att vi i förekommande fall ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser, t.ex. avseende redovisning.
Dina rättigheter
• Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig.
• Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Avregistrering
Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi med databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register. Om du avslutar ditt medlemskap raderas dina personuppgifter per omgående.

Övrigt
Mer information om GDPR läggs ut på vår hemsida under juni månad.

Med vänlig hälsning
Styrelsen genom Conny Andersson