Avgifter / Regler

OBS! All uthyrning av båtplatser administreras av kansliet.
Det gäller även uthyrning i andra hand.
Medlemsavgifter
Senior/Familj500:-
Junior100:-
Bryggplatser
Man kan hyra bryggplats med eller utan inträdesavgift.
Läs mer här
Hyra bryggplats med inträdesavgift
Bryggbredd 2,5 m2 000:-
Bryggbredd 3,0 m2 300:-
Bryggbredd 3,5 m2 600:-
Bryggbredd 4,0 m2 900:-
Bryggbredd 4,5 m3 200:-
Bryggbredd 5,0 m3 500:-
Hyra bryggplats utan inträdesavgift
Bryggbredd 2,5 m2 625:-
Bryggbredd 3,0 m3 050:-
Bryggbredd 3,5 m3 475:-
Bryggbredd 4,0 m3 900:-
Bryggbredd 4,5 m4 325:-
Bryggbredd 5,0 m4 750:-
Övriga avgifter
Traverslyft och traktor, ordinarie lyftdagar300:-
Traverslyft och traktor, EJ ordinarie lyftdagar600:-
Traktor, upptagning eller sjösättning i ramp200:-
Hyra klubbhus
Medlem (i 2 år)1 100:-
Övriga2 500:-
Uppläggning vinter
Båtar upp till 7 meter400:-
Båtar över 7 meter500:-
Uppläggning sommar, ej sjösatt
Båtar, år 11 000:-
Båtar, år 22 000:-
Båtar, fr.o.m. år 34 000:-
Båthus och fiskebodar
Stort båthus, arrende1 000:-
Små båthus, arrende500:-
Fiskebod, hyra400:-
Straffavgifter
Ej utförd hamnvakt2 500:-
Ej utförd arbetsplikt1 000:-