Avgifter / Regler

OBS! All uthyrning av båtplatser administreras av kansliet.
Det gäller även uthyrning i andra hand.
Medlemsavgifter
Senior/Familj550:-
Junior100:-
Bryggplatser
Man kan hyra bryggplats med eller utan inträdesavgift.
Läs mer här
Hyra bryggplats med inträdesavgift
Bryggbredd 2,5 m2 200:-
Bryggbredd 3,0 m2 530:-
Bryggbredd 3,5 m2 860:-
Bryggbredd 4,0 m3 190:-
Bryggbredd 4,5 m3 520:-
Bryggbredd 5,0 m3 850:-
Hyra bryggplats utan inträdesavgift
Bryggbredd 2,5 m2 888:-
Bryggbredd 3,0 m3 355:-
Bryggbredd 3,5 m3 823:-
Bryggbredd 4,0 m4 290:-
Bryggbredd 4,5 m4 758:-
Bryggbredd 5,0 m5 225:-
Övriga avgifter
Traverslyft och traktor, ordinarie lyftdagar300:-
Traverslyft och traktor, EJ ordinarie lyftdagar600:-
Traktor, upptagning eller sjösättning i ramp200:-
Hyra klubbhus
Medlem (i 2 år)1 100:-
Övriga5 500:-
Uppläggning vinter
Båtar upp till 7 meter800:-
Båtar över 7 meter1000:-
Uppläggning sommar, ej sjösatt
Båtar, år 11 000:-
Båtar, år 22 000:-
Båtar, fr.o.m. år 34 000:-
Båthus och fiskebodar
Stort båthus, arrende2 000:-
Små båthus, arrende1 000:-
Fiskebod, hyra680:-
Straffavgifter
Ej utförd hamnvakt2 500:-
Ej utförd arbetsplikt1 000:-