Om Ungdomssektionen

Ungdomssektionen anordnar årlig seglarskola för barn, ungdomar och vuxna. Vi seglar i första hand båttyperna optimistjolle och trissjolle.