På grund av återkommande problem med läckage är vattnet avstängt på uppställningsplatsen under ett par veckor.

Leave a Reply