Tag Archives: arbetsdag

Hej alla båtvänner Visst är det fantastiskt när man hör bofinken sjunga i träden, det börjar bli liv i hamnen och man kan se båtar fara fram på Vättern. Nu […]

Arbetsdag   Lördagen den 13:e oktober är det arbetsdag i hamnen. Då gör vi vår anläggning efter säsongen. Tid: 9.00-13.00 Alla klubbens medlemmar tillhör ett arbetsråd vilket man har fått tilldelat […]