Hej alla båtvänner

Visst är det fantastiskt när man hör bofinken sjunga i träden, det börjar bli liv i hamnen och man kan se båtar fara fram på Vättern.

Nu är det dags för vårens arbetsdagar i hamnen! Lördagen den 23/4 kl 8-12 samt onsdagen den 11/5 18-21 kör vi!

Klubben har under många, många, år haft en mycket stor tillgång i ”Kaffe-gänget”. Gubbarna har arbetat idogt helt på frivillig basis för klubbens bästa. Så när nu medelåldern i gänget börjat skjuta i höjden måste därför arbetsråden börja ta över allt det som Kaffe-gänget gjort i det tysta. Tack för allt!

Alla klubbens medlemmar tillhör ett arbetsråd vilket man har fått tilldelat bland annat utifrån hamnplats. Just nu finns det elva arbetsråd, alla med sina egna ansvarsområden och specifika behov av kunskap. Korta beskrivningar för arbetsråden finns att läsa under respektive arbetsråd, som man finner under Båtsällskapet / Arbetsråd.

Styrelsens tankar är att det dags att ”toppa” arbetsråden och att varje skeppare, ruffhäxa, abborrmetare, däckskrubbare och gast ska hitta sin rätta plats och därmed kunna bidra ytterligare till klubben med sin kompetens. Vi har ju trots allt arbetsplikt 🙂

Kontrollera under respektive arbetsråd för att ta reda på vilket  arbetsråd just Du tillhör. Fundera på om Du är rätt placerad. Var kan Du bäst hjälpa klubben att bli ännu bättre?

Styrelsens önskar att Du som medlem ska:

  • känna dig  delaktig i arbetsrådet och dess arbetsuppgifter.
  • är placerad i ”rätt” arbetsråd utifrån intresse, kunskap, och kompetens.
  • arbetar och engagerar dig extra i ditt arbetsråd arbetsuppgifter, under arbetsdagarna, arbetssammankomsterna och löpande under året.
  • ta ditt ansvar om du upptäcker något som behövs åtgärdas, förbättras eller förändras. T.ex genom att man meddelar kansliet och arbetsrådsansvarige via telefon eller via mejl eller varför inte fixa lite själv.

Önskar du byta arbetsråd mejlar ditt första- och andrahandsval till kansli@domsand.org snarast. Vi tittar på dina önskemål, dina kunskaper och därefter försöker vi tillsammans placera dig efter önskemål och arbetsrådens behov.

Vi ses!

Med vänlig hälsning
Styrelsen genom Ulrika Rosén