Fredag den 22/4 ca kl 14:00 (Endast större båtar med vagn)
Lördag 23/4 ca kl 8:00 (Övriga båtar)
Kölistor finns i klubbhuset. För mer info, klicka här.
Vid frågor kontakta kansliet.

Leave a Reply