Vi söker nu representanter till en lokalkommitté som kan ta fram förslag på hur föreningens lokaler bäst kan användas.

Hur ska klubbhuset användas?

Hur ska vi använda övriga byggnader, som t.ex. slipenlängan och gamla hamnkontoret?

Vilka idéer och behov finns idag?

Vilka behov ser vi framöver?

Vill du vara med i kommittén, eller har förslag på någon annan som kan vara intresserad, så hör av dig till Per Nordh:

per@pnkab.se   

Leave a Reply