Kansliet:
Under vecka 30 kommer kansliet vara bemannat mellan kl 8:00 – 10:00. Telefontid mellan 8:00 – 12:00.
Under vecka 31-33 kommer kansliet vara bemannat efter behov (boka via telefon). Telefontid mellan 8:00 – 12:00.

Parkering: Kom ihåg att följa parkeringsbestämmelserna, särskilt längs vägen på Bankerydssidan som är räddnings- och soptömningsväg.

Gästplatser: Kontakta kansliet om din båtplats kommer att vara ledig en vecka eller mer. Båtplatsen kan då grönskyltas och användas som tillfällig gästplats. Vår nya sjömack med kortautomat kanske kan locka lite fler gäster än vanligt?  

Arbetsdagar: Då vi på grund av pandemin fått ställa in arbetsdagarna är det upp till respektive arbetsråd att kalla till de projekt man arbetar med. Det är lite extra viktigt att ställa upp och hjälpa till om man blir kallad då arbetsrådsledarna annars kan få svårt att genomföra sina projekt.  

Leave a Reply