Vår valberedning efterlyser medlemmar att hjälpa till i följande funktioner/grupper:

VVS-gruppen
KRAN-ansvariga (utbildning ingår)
MARK-gruppen

samt

Medlemmar som vill utveckla eskader-/familjeseglingar eller liknande framöver till Seglingssektionen

Sänd gärna dina förslag till någon av valberedarna

Rolf Lind

Sammankallande i ValberedningenLeave a Reply