Då vi just nu lever i en pandemi behöver vi även se över vilka möjligheter vi har för att hålla ett årsmöte. Därför har styrelsen idag börjat diskutera frågan på vårt styrelsemöte, (som vi självklart höll digitalt 🙂 ).

Vi har inte ännu landat i när eller hur vi ska hålla mötet, men vi avvaktar utvecklingen och myndigheternas rekommendationer.

Leave a Reply