Nu är det dags för två arbetskvällar med snickrande och grästrimning mm, förhoppningsvis i strålande väder!


tisdag 1/6, kl 18:00

onsdag 2/6, kl 18:00

Vi kommer att byta ut trädäcket vid gamla hamnkontoret, renovera trappor, röja gräs och sly, rensa upp bland gammalt metallskrot mm. Ta gärna med egna redskap (t.ex. grästrimmer, kofot, hammare, skruvdragare o såg, etc.) om du har möjlighet.

Alla medlemmar tillhör något av arbetsråden. Målet är att du som medlem ska:
• engagera dig och känna dig delaktig i arbetsrådet och dess arbetsuppgifter under arbetsdagarna, samt i andra projekt som ditt arbetsråd arbetar med.
• vara placerad i ”rätt” arbetsråd utifrån intresse och/eller kompetens.
• höra av dig om du upptäcker att något behöver åtgärdas, förbättras eller förändras genom att meddela kansliet eller arbetsrådsansvarig via telefon eller mejl.

Önskar du byta arbetsråd kan du mejla ditt första- och andrahandsval till:


kansli@domsand.org

De ansvariga för arbetsråden hittar du på hemsidan: www.domsand.org

Välkomna!

Leave a Reply