Lördag 19/9, kl 09:00

samt,

Lördag 26/9, kl 09:00

Vi kommer bland annat att röja sly och trimma gräs, måla gamla hamnkontoret, plocka skräp och göra fint i hamnområdet, mm. Det finns något för alla att hjälpa till med.

Det är mycket som behöver göras så din medverkan är mycket betydelsefull! Som idéell förening är vi ju helt beroende av att alla hjälps åt.

Vi kommer självklart att förhålla oss till de rekommendationer som finns när det gäller Covid 19. 

Som vanligt serveras det kaffe, dricka o korv. 

Välkomna!

/Styrelsen

Leave a Reply