Om du har båten i sjön: Tänk på att kyla, is och stormar utgör en extra risk för att båten blir skadad och i värsta fall sjunker. Som båtägare är du ansvarig för att förebygga skador på båt, bryggor och miljö, samt ha regelbunden uppsikt över din båt.


Om du har båten på land: Se till att båten står stadigt med tillräcklig stöttning och att presenningen är väl förankrad. Gör regelbundna kontroller av båten under vintern, särskilt inför och efter stormigt väder.


Försäkringar täcker inte alltid skador orsakade av snö och is. Det kan vara en god idé att kolla med ditt försäkringsbolag vad som gäller. 

Försäkringsbolagen har ofta bra checklistor för vinterförvaring, både på land och i sjön, tex:  

https://www.atlantica.se/skepparguiden/vinterforvaring/

Leave a Reply