Om Ungdomssektionen

Här kommer du snart att se mer information om ungdomssektionen. Sektionen anordnar årlig seglarskola för barn, ungdomar och vuxna. Vi seglar i första hand båttyperna optimistjolle och trissjolle.