NY INFO: Arbetet ned att renovera traversen kommer inte att påbörjas som planerat, vilket gör att det är möjligt att sjösätta även efter 18/5.