Till nästa helg (23-24 april) kommer vattnet att sättas på i hamnen.