Många är vi som njuter av vår fina Fingalshamn!

Denna pärla som drivna klubbmedlemmar byggde i mitten på 80-talet.

PG Oliv drev på i denna fråga och kom överens med markägaren som upplät mark för hamnbygge. Många ideella krafter och ännu fler timmar har skapat det vi nu får njuta av!

Denna Pärla som nu står till gagn för alla oss medlemmar kräver bland annat underhåll varje år samt ett lättare underhåll under säsongen, ett arbete som ombesörjs av ett arbetslag av glada medlemmar. Det har, vad jag förstår, fungerat bra genom åren då alla som besökt Fingalshamn städat och plockat upp efter sig. Nu konstateras dock att det finns besökare som vill gotta sig men inte gör iordning efter sig! Dessa individer  kommer bilvägen, vilken bara skall användas i trängande fall.

 

Vi har nu beslutat att hålla bastustugan låst fram till maj. 

Nu hoppas vi på mer vatten i vår sjö, så alla med mer djupkrävande båtar tryggt kan angöra Fingals! Vi konstaterade idag 6/1-18 att nivån är knappt 20cm över den djupmätning som gjordes i maj -17! Detta bådar väl inför stundande säsong.

 

Eventuella frågor rörande bastustugan besvaras av Magnus Eklöf 070-5150355