Styrelsen informerar

Styrelsen informerar

November 2018

Lite information från styrelsen

Först av allt är jag oerhört stolt över Domsands Båtsällskap. Att vi med frivilliga insatser kan hålla igång alla aktiviteter och skötsel av vår fina hamn är fantastiskt. Tack alla, som på olika sätt, med all den kompetens och arbetsförmåga som finns i sällskapet, gör detta möjligt. I jämförelse med övriga hamnar i södra Vättern har vi det väldigt bra.

Styrelsen, med ny ordförande och kassör, har under våren och hösten sammanträtt 6 gånger och fattat ett antal viktiga beslut.

Traversen

Den nya styrelsen har beslutat att låta traversen vara i befintligt skick, dock ska det undersökas om vi kan ”typa upp” den så att den kan lyfta något tyngre båtar. Vidare har traversförarna genomgått en utbildning i hur man gör säkra lyft, vilket är bra för alla inblandade parter.

Habobrygga

Nu är planeringen i full gång för en ny brygga utmed Habo-sidan av våran vackra hamn. Det blir samma typ av brygga som Klubbhusbryggan, dvs spont och konsoler. Vi har fått ett bra pris av en annan spontningsfirma och arbetet kommer att utföras i vecka 46 eller 47. Så alla båtägare uppmanas att flytta på sina båtar så att det går att plocka upp alla Y-bommar. I samband med färdigställandet av bryggan kommer vi att montera enhetliga Y-bommar på samtliga båtplatser. Det är troligt att några kommer att få byta båtplatser för att vi bland annat ska få ett enhetligt utseende. Du som vill vara med och jobba med den nya bryggan, kontakta kansliet eller Håkan Larsson.

GDPR

Vi har vidtagit åtgärder och uppdaterat vår policy när det gäller personuppgifter så att vi uppfyller de nya kraven från EU.

Framtidsplaner

Hamnens dag med prova på, segling och fiske.

Det undersöks om dieselpumpen kan göras tillgänglig för medlemmar med taggen och en kod så att man kan tanka på valfri tid.

För att slippa påhälsning av personer som tar med sig saker från vår hamn som inte är deras undersöker vi nu olika övervakningsalternativ.

Faktureringen av bryggplatser kommer att förenklas då samtliga platser från och med 2019 kommer att ha Y-bommar.

Vi planerar för att montera en väderstation på klubbhuset.

Vi undersöker hur en svängbar och motoriserad mastningskran kan se ut och kosta.

 

Det som redan är gjort kommer i verksamhetsberättelsen till årsmötet.

Styrelsen genom

Per Nordh

Ordf

 

 


 

Äldre information

Letar du äldre information från ordförande klicka här