Vi hälsar våran nya kanslist Tor Erlandsson välkommen!

Tor kommer att fasas in i jobbet tillsammans med vår nuvarande kanslist Göran som vid årsskriftet går i pension till 100%

 Tor

 

/Styrelsen