Äntligen! Nu blir man extra lycklig när man hör bofinken sjunga i träden och ser att snickras och jobbas i hamnen.

Precis som förra året förlägger vi vårens arbetstillfällen på två vardagskvällar istället för en lördag och en vardag då många av våra medlemmar upplevde det som mycket positivt att “slippa” ta en lördag i anspråk..

Först ut och då med stort fokus på att få ihop Valborgselden blir på: tisdag den 23 april. Andra tillfället blir efterföljande dag dvs onsdagen den 24 april. Samling och information vid klubbhuset kl 17.30. Kvällen avrundas med traditionell korvgrillning klockan 20.00.

tisdag den 23 april. Andra tillfället blir efterföljande dag dvs onsdagen den 24 april. Samling och information vid klubbhuset kl 17.30. Kvällen avrundas med traditionell korvgrillning klockan 20.00.

Alla klubbens medlemmar tillhör ett arbetsråd vilket man har fått tilldelat bland annat utifrån hamnplats. Just nu finns det elva arbetsråd, alla med sina egna ansvarsområden och specifika behov av kunskap. Korta beskrivningar för arbetsråden finns att läsa nedan.

Styrelsens tankar är att det dags att ”toppa” arbetsråden och att varje skeppare, ruffhäxa, abborrmetare, däckskrubbare och gast ska hitta sin rätta plats och därmed kunna bidra ytterligare till klubben med sin kompetens. Vi har ju trots allt arbetsplikt :- )

Kontrollera i bifogad pdf-fil vilket arbetsråd just Du tillhör. Fundera på om Du är rätt placerad. Var kan Du bäst hjälpa klubben att bli ännu bättre?


Styrelsens önskar att Du som medlem ska:                                

  • känna dig delaktig i arbetsrådet och dess arbetsuppgifter.                                                                                       
  • är placerad i ”rätt” arbetsråd utifrån intresse, kunskap, och kompetens. 
  • arbetar och engagerar dig extra i ditt arbetsråd arbetsuppgifter, under arbetsdagarna, arbetssammankomsterna och löpande under året.                                                                                                                      
  • ta ditt ansvar om du upptäcker något som behövs åtgärdas, förbättras eller förändras. T.ex genom att man meddelar kansliet och arbetsrådsansvarige via telefon eller via mejl eller varför inte fixa lite själv.  

Önskar du byta arbetsråd mejlar ditt första- och andrahandsval till kansli@domsand.org snarast. Vi tittar på dina önskemål, dina kunskaper och därefter försöker vi tillsammans placera dig efter önskemål och arbetsrådens behov.                                                                                                                   

Vi ses!       


Med vänlig hälsning       
Styrelsen genom Ulrika Rosén                                                                                                                            

Beskrivning av arbetsrådens ansvarsområden i korthet:

Kranar

Tekniskt underhåll av traverskran, mastkranar, mastställning, hjullastare och bommar. Ansvarig för att utrustningen håller ett bra tekniskt skick och även att utrustningen målas i lämpligt intervall. Ansvarar för att kranen besiktigas vid föreskriven tidpunkt.

                                                                                                            
Mark

Ansvarar för att vägar, planer, pirar, trappor, diken, grindar, skyltar, uppläggningsplats, vegetation håller en god standard och funktion.                                                                                       

Klubbåtar                                                                                                         

Ansvarar för att klubben arbetsbåtar, roddbåtar och båtkärror. Utrustningen skall hålla ett sjödugligt skick. Service av motorer, tvätt och polering av båtar.

VVS                                                                                                 

Ansvarar för vatten och avlopp, sophantering samt miljö. Vattnet stängs av och sätts på inför varje säsongsstart / säsongsslut.

El

Ansvarar för tillsyn av elutrustning, belysning, el i fyrar & tele. Arbetsrådsansvariga är

Bryggor och förtöjning                                                                                             

Ansvarar för att bryggor, ramper och kajer håller en god standard samt bojar, y- bommar & arbetsflotte håller ett bra skick.                                                                           

Byggnader

Ansvarar för underhåll av klubbhus, hamnkontor, bodar, sliplängan & toaletter. Yttre underhåll som målning m.m. skall göras med ett intervall som gör att byggnaderna ser fräscha ut.

Slipen (och traktor & kranförare)

Ansvarar för att sjösättningsrampen och upptagningsplatsen håller ett bra skick .

Traktorförare och kranförare vid sjösättning och upptagning. Organisera uppställningen av båtar på uppställningsplatsen inför vintersäsongen.                                                                                                  

Klubbhuset                                                                                                    

Ansvarar för drift och dagligt underhåll, städning, uthyrning och vakthållning.                                                                                                       

Fingalshamn                                                                                                 

Ansvarar för löpande drift och underhåll i vår utehamn, Fingalshamn.                                                                                               

Hemsidan                                                                                                        

Arbetsrådets ambition är att hemsidan skall vara den centrala punkten för all information man behöver för allt som har med DBS att göra.