Sedan någon vecka tillbaka saknas en mast i hamnen. En mast som varit varit rest i över 40 år och alltid stått på land.

Det är den gamla skutmasten vid hamnkontoret som nu gjort sitt som landmärke för Domsand.

Läs om dess historia och vad som hänt med den i artikeln som Klas-Peter Sunesson skrivit.

Artikeln finner du här:

Skutmasten i Domsand