Nu planerar vi i Jollesektionen en kurs i förarintyg i Domsand.

Bildresultat för navigation

Förarintyg är första nivån av nautisk kompetens och innefattar grunderna i navigation,  sjövägsregler, sjösäkerhet mm.Vi räknar med att kursen kommer ligga på tisdagskvällar och omfatta 10-12 tillfällen med början nu i höst. Som en fristående del kommer vi också försöka erbjuda en praktikdel där vi provar på navigation i samband med en helgsegling på skutan Astrid Finne. 

Kursledare och samordnare är Patric Beermann.

Vore jättekul att genomföra detta men vi få reda på hur många som är seriöst intresserade.  Kursen är öppen för både ungdomar och vuxna och eftersom vi gör det i egen regi kommer priset att bli lägre än vad motsvarande skulle kosta på studieförbund. Det finns ingen officiell ingen minimi-ålder men av egna erfarenheter vet vi att man bör vara åtminstone 13-14 år för att kunna tillgodogöra sig informationen.

Hoppas att så många som möjligt är intresserade och om ni har frågor, hör bara av er!

Göran Gustavsson: 0706-38 28 11, gorangustavsson54@gmail.com
Patric Beermann: 0705-90 43 90, patric.beermann@intus.se

Med Vänlig Hälsning Jolle-/Ungdomssektionen