Arbetsråd El

Ansvariga för arbetsråd El är:
Bengt Andersson: 0708-888018, bengt.2350@live.com
Tomas Isaksson

Styrelsekontakt: Tor Erlandsson

Arbetsuppgifter omfattar:
Ansvarar för tillsyn av elutrustning, belysning, el i fyrar & tele.

 

Medlemmar som ingår i arbetsråd El är:

1982-0044 Bengt Andersson
1983-0007 Göran Gustavsson

2000-0012 Erik Grune
2000-0033 Mats Claesson

2007-0083 Tor Erlandsson
2009-0042 Fredrik Ottosson

2009-0105 Tomas Isaksson
2013-0059 Martin Mizgalski