Arbetsråd Arbetsdagar

Ansvarig för arbetsråd Arbetsdagar är: Ulrika Rosén, iccaros@live.se

Arbetsuppgifter omfattar: Planering av allmänna arbetsdagar i hamnen.