Städdag – Fingals

Den 25: e April Är det städdag i Fingals. Start kl. 10:00. Alla är välkomna att hjälpa till.