Klubbrekord

Rapportering av röding, öring eller lax som är fångad genom trolling i Vättern. Registrering görs till: andreas.hult@habo.net
Ange: fiskart, vikt, längd, plats, namn, bete och gärna en bild

2020

2021